Закупівлі

   

Закупівлі – це важлива складова нашого бізнесу, адже від них багато в чому залежить якість виробленої продукції. Закупівлі присутні майже в усіх сферах діяльності компанії – від забезпечення необхідними ресурсами заводу до доставки продукції у точки продажів.

Завдяки централізації закупівель, удосконаленню процесів підбору та налагодження процесів тестування і перевірки продукції для вибору найкращої пропозиції у 2017 році нам вдалося скоротити показник списаної сировини та матеріалів, що не відповідають вимогам якості.

Не менш важливим є гарантування відсутності негативного впливу постачальників та ланок ланцюга постачання через дотримання ними всіх вимог законодавства, а також норм та правил Системи Компаній Кока-Кола.

Оцінювання постачальників за критеріями сталого розвитку

Оцінювання постачальників інгредієнтів і матеріалів щодо відповідності критеріям сталого розвитку – багаторічна практика компанії. Основним показником при цьому є наявність авторизації з боку The Coca-Cola Company, яка необхідна під час закупівлі інгредієнтів і первинної упаковки, що безпосередньо контактує з напоями. За авторизації постачальник проходить соціальний аудит та аудит на відповідність інгредієнтів і матеріалів вимогам щодо якості, встановленим The Coca-ColaCompany.

Щороку проводиться оцінювання всіх постачальників компанії за критеріями сталого розвитку як за прямих, так і непрямих закупівель.

Усі постачальники компанії оцінюються за фактом виконання послуг і отримують певний рейтинг. Оцінка, отримана постачальником після закінчення робіт, використовується для визначення переможця у наступних тендерних відборах і враховується в історії співпраці.

Після успішного проходження тендерних процедур та затвердження постачальника у договір із ним обов’язково додають положення Керівних  принципів роботи з постачальниками. Без дотримання цієї умови або обґрунтованої підозри чи наявності доказів щодо порушення цих принципів компанія не співпрацюватиме із потенційним або вже затвердженим постачальником.

Керівні принципи регулюють такі питання:

• дотримання прав людини у трудовій сфері;
• здоров’я та безпека працівників;
• дитяча, примусова праця та жорстоке поводження;
• винагорода та компенсації:
• екологічні практики;
• конфлікт інтересів;
• подарунки, частування і розваги;
• хабарництво тощо.

Удосконалення процесів відбору
постачальників і підрядних
організацій та управління
відносинами з ними відповідно
до передових практик в сфері
сталого розвитку – один із
ключових напрямів
закупівельної діяльності у 2017
році. 

 

100%

нових постачальників підписали Керівні принципи роботи з постачальниками у 2017 році

 


ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Coca-Cola HBC як один із лідерів ринку завжди крокує в ногу з часом. Тому у 2017 році ми започаткували проект EcoVadis в
Україні. Система EcoVadis спрямована на вдосконалення діяльності організацій щодо навколишнього середовища і
суспільства через посилення впливу  глобальних ланцюжків постачань. Компанія EcoVadis створила першу платформу для
спільної роботи, що дозволяє контролювати показники сталого розвитку своїх постачальників у 150 галузях і 110 країнах. Система
оцінювання та зручні інструменти моніторингу EcoVadis дозволяють компаніям управляти ризиками та впроваджувати екологічні
інновації в свої глобальні ланцюжки постачань. Найбільші у світі міжнародні корпо- рації вже обрали інструмент EcoVadis для
оцінювання своєї глобальної бази постачальників у понад 95 країнах, і ми також приєдналися до них.

   

21 КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ECOVADIS

      

Екологічні:

енергоефективність і викиди парникових газів, водокористування, біорізноманіття, локальні забруднення, матеріали, відходи, життєвий
цикл продукції, підтримка збалансованого способу життя споживача, відповідальне споживання.

   

Етичні:

корупція і хабарництво, монополістична практика, управління інформаційною безпекою.

   

Соціальні:

промислова безпека, умови праці, кар’єрне зростання, управління знаннями та навчання, дитяча та примусова праця, дискримінація,
права людини.

 

Ланцюг постачання:

екологічні показники, відносини з місцеви-ми громадами.

СПІВПРАЦЯ З МІСЦЕВИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» робить вагомий внесок в економічний розвиток України, з року в рік збіль шуючи частку закупівель у місцевих постачальників. Так, у 2017 році кількість місцевих постачальників становила 95%. Крім стимулювання економічної активності країни, такий підхід сприяє розвитку бізнесу місцевих постачальників та узгодженню діяльності з міжнародними стандартами якості та охорони довкілля. Для підвищення ефективності управління роботою з контрагентами та фінансового планування компанія скорочує їхню кількість під час непрямих закупівель завдяки нарощуванню обсягів постачання, а також побудові довгострокових відносин. За прямих закупівель компанія навпаки прагне розширити конкуренцію, обмежену на сьогодні невеликою кількістю постачальників, які пройшли спеціальні процедури відбору компанії.  Загалом у 2017 році 69% витрат на закупівлі становили витрати на продукцію та послуги українських компаній. 

УСПІШНІ ПРАКТИКИ ВІДДІЛУ ЗАКУПІВЕЛЬ

Ефективна робота відділу закупівель безпосередьо впливає на підвищення ефективності бізнесу через зменшення витрат коштів та часу, сприяння впровадженню нових технологічних рішень та новітнього обладнання. Окрім прямих економічних вигод, прогресивні закупівельні практики є важливою умовою сталого розвитку компанії. Відділ закупівель  найважливіший партнер операційних підрозділів компанії, що перебуває у постійному пошуку нових рішень і шляхів вдосконалення наявних процесів. Функції цього відділу не обмежуються вибором постачальників, також він проводить оцінювання результативності їхньої роботи і регулярно надає їм зворотний зв’язок. Завдяки цьому підвищується рівень обслуговування компанії і з’являється більше можливостей для сталого розвитку бізнесу разом зі своїми діловими партнерами.

    

 95%

становить частка місцевих постачальників у загальному обсязі закупівель компанії


НОВА ПРАКТИКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ