Матеріали упаковки та відходи

Ми збільшуємо використання утилізованих та відновлюваних матеріалів та втілюємо технології зменшення ваги пластикової тари. Збір, відновлення та утилізація також є ключовими завданнями для зменшення нашого впливу на довкілля.

Внесок до Цілей сталого розвитку ООН: Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво – Завдання 12.1. та 12.4.

Ми прагнемо мінімізувати вплив нашої упаковки на навколишнє середовище на кожному етапі її існування. Ми робимо це, дотримуючись наступних принципів:
• зменшення;
• відновлення;
• повторного використання.

Зменшення кількості матеріалів для упаковки вдалося досягти через:
• зменшення ваги пластикової пляшки;
• ретельний відбір постачальників
сировини та матеріалів тощо.

                          

 

ВІДХОДИ

     

Розуміючи вплив відходів на довкілля, компанія працює над тим, аби скоротити його. У нас відходи старанно розділяють і сортують, а потім передаютьна переробку та повторне використання.

   

Так, у 2017 році кількість відходів, що переробляються, склала 86,3%. 0,3 грама на літр готового напою – поточний показник кількості відходів, що потрапляють на звалище внаслідок діяльності нашої компанії в Україні. У 2010 базовому році цей показник становив 0,8 грама. Поводження з відходами передбачає передання їх на переробку, а саме здійснення технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення. Такі дії виконує спеціальна організація, що має всі необхідні дозвільні документи щодо поводження з відходами, з якою ми уклали відповідний договір. Обираючи компанію, що відповідатиме за переробку відходів нашоїкомпанії, наші спеціалісти перевіря-ють  діяльність претендентів щодовідповідності вимогам наявності від-повідного обладнання, чинних доз-вільних документів та відповідногоповодження з відходами компанії.Результатом нашої політики по-водження з відходами є суттєвескорочення кількості утворенихвідходів у 2017 році в порівнянні ізпопередніми роками: із 2015-им зменшення на 16.7%; із 2016-им – зменшення на 10%.

   

      
  

ХОЛОДИЛЬНИКИ

79 000+ загальна кількість холодильників, що використовувалися для продажу нашої продукції в Україні.

16 000+ екологічні фреонові холодильники без озоноруйнуючих речовин. Це 20,6% усіх холодильників, що використовувалися для продажу нашої продукції в Україні.