Викиди

 

Для нашого бізнесу критично важливим є втілення проектів зі скорочення викидів задля запобігання подальшим змінам клімату.

Внесок до Цілей сталого розвитку ООН: Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад – Завдання 11.5.


 

                                                       


За 2017 рік через впровадження ініціатив, спрямованих на підвищення  енергоефективності та раціонального використання ресурсів, вдалося попередити  утворення понад 1 279 тонн* СО2 в еквіваленті.

Обсяги викидів від стаціонарних джерел, що утворюються під час виробничих процесів, контролюються відповідно до встановленого графіка моніторингу та повністю відповідаютьдопустимим нормам законодавства.