Енергія та зміни клімату

 

З метою зосередження уваги на актуальній загрозі зміни клімату ми затвердили жорстку стратегію щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Екологічна ініціатива нашої компанії спрямована на боротьбу з глобальною зміною клімату та зменшення викидів СО2 в атмосферу.

Внесок до Цілей Сталого Розвитку ООН: Ціль 7. Доступна та чиста енергія – Завдання 7.1.та 7.4.;  Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання – Завдання 8.2.

 

Скорочення енергоспоживання

Реалізація обов’язкових програм Coca-Cola HBC, таких як Top 18 Energy Savers, сприяє підвищенню енергоефективності. Ефективніше використання енергії зменшує витрати та допомагає скоротити викиди СО2 в атмосферу.

Приклади таких заходів:

• встановлення частотних перетворювачів для регулювання систем охолодження – скорочення використання електроенергії на 48 000 кВт*год/рік; 
• встановлення системи LED-освітлення в офісі та на  квадрогенераційному заводі – скорочення використання  електроенергії на 30 000 кВт*год/рік; 
• проект додаткової ізоляції трубопроводів квадрогенераційного заводу – 50 000 кВт*год/рік; 
• проект зі зниження температури пастеризації соків – 120 000 кВт*год/рік.

 

Споживання енергії

Енергоносіями, що використовує компанія, є природний газ, який застосовують для виробництва електроенергії, енергії тепла, холоду та вуглекислого газу (СО2), що генерується квадрогенерційним заводом. Іншим суттєвим енергоносієм є бензин для транспорту підприємства. Також компанія закуповує незначну частину електроенергії з мережі.

 

  

 
   
    
  

КВАДРОГЕНЕРАЦІЙНИЙ ЗАВОД

   

У 2012 році на території «Кока-Кола Беверіджиз Україна» запрацював перший в Україні квадрогенераційний завод, який 2016-го перейшов під безпосереднє керівництво компанії. Квадрогенераційний завод виробляє електроенергію, енергію тепла, енергію холоду та вуглекис- лий газ (СО2) та на 35% забезпечує потреби у них нашого заводу з виробництва напоїв. Природний газ є основним джерелом палива для двох газопоршневих двигунів, які генерують електроенергію. Двигуни під час роботи утворюють пару, яка нагріває воду для потреб виробництва. Теплообмінники, у свою чергу, охолоджують воду, яка теж використовується у
різних процесах. Комбіноване використання генераторів електроенергії, тепла та охолодження гарантує високу економічну та технічну ефективність проекту і значно менше впливає на довкілля. Минулого року на квадрогенераційному заводі було впроваджено безліч проектів, спрямованих на енергозбереження. Впроваджено освітлення, частотне регулювання двигунів, знижено витрати електроенергії та води, максимально автоматизовано всі можливі процеси, впроваджено щоденний моніторинг за витратами енергоресурсів.

Спожито холоду (власного виробництва) в 2017 році – 5 820 768 МДж проти 9 064 080 МДж, закупленого у 2016 році, із скороченням спожи- вання енергії холоду на 62%. У 2017 році компанія отримала почесний диплом переможця Загальноукраїнської програми «Екологія, довкілля та природокористування в Україні – 2017» за здобутки у впровадженні екологічно безпечних, енергоефективних

Інвестуючи у розвиток власного заводу з виробництва електроенергії та інших енергоресурсів, таких як холод, пара та тепло, компанія інвестує у власну енергетичну незалежність і таким чином постій но працює над зменшенням викидів СО2 в атмосферу.

У 2017 році компанія отримала почесний диплом переможця Загальноукраїнської програми «Екологія, довкілля та природокористування в Україні – 2017» за здобутки у впровадженні екологічно безпечних, енергоефективних і ресурсозберігальних технологій.

 

НА 40 %
скоротилися викиди
СО2 завдяки роботі
квадрогенераційного
заводу

 

НА 32 %
збільшилася
енергоефективність
на виробництві
завдяки інноваційним
технологіям