Управління водними ресурсами

   

Вода – життєво необхідний ресурс нашої планети, а також невід’ємне джерело для забезпечення життєдіяльності громад, де ми працюємо. На нашому підприємстві основним інгредієнтом продуктів та обов’язковою складовою більшості виробничих процесів є саме вода. Компанія чітко усвідомлює роль води у життєдіяльності суспільства, тому бере на себе зобов’язання з постійного вдосконалення водоспоживання на виробництві.

Внесок до Цілей сталого розвитку ООН: Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови Завдання 6.3. та 6.4.

Наш підхід

У межах програми Top 10 Water Savers, що є обов’язковою для усіх заводів Групи, ми впроваджуємо проекти з повторного використання води, для прикладу, використанняводи після очищення для технічних потреб виробництва, а саме миття автотранспортних засобів, поливу зелених насаджень на території заводу та багато іншого.

Від початку діяльності на території нашого заводу функціонує потужна станція біологічного очищення виробничих стічних вод. На території очисних споруд є декоративний ставок, наповнений виключно очищеною водою, у якому  дуже багате різноманіття червоних карпів та інших риб. Передова система очищення стоків унеможливлює скидання неочищеної води у водойми.

Використання води у виробництві

Уся вода, що використовується для виробництва наших напоїв, відповідає, а у деяких випадках навіть перевищує стандарти, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та законодавством України. Протягом року уся продукція проходить незалежні тестування на відповідність параметрам харчової безпеки в незалежних лабораторіях.

Щорічну перевірку якості та безпечності води на відповідність вимогам національних та міжнародних стандартів здійснює «Кока-Кола Беверіджиз Україна» разом із компанією SGS Інститут Fresenius (Німеччина).

Об’єм повторно використаної води – 5110 м3, що становить 0,5% від загального обсягу використаної води.

Відповідно до державного оцінювання геологічних запасів, проведеного у 2017 році, за останні п’ять років фактичний водозабір складав не більше 41% від затверджених державних норм.

   

Стічні води

Контроль якості стічних вод на виробництвах компанії здійснюється щоденно. Стічні води очищаються до параметрів, які повністю відповідають вимогам місцевого законодавства та стандартам The Coca-Cola Company. Процеси очищення води можна відстежувати за допомогою автоматизованої системи контролю обладнання, що діє на підприємстві.

Виробничі та господарсько-побутові води у повному обсязі проходять очищення на станції біологічного очищення для доведення їх до санітарних норм перед скиданням у річку Трубіж.

Водовідведення організовано із дотриманням усіх законодавчих та корпоративних вимог. Жодних стягнень через порушення норм законодавства у звітному році не зафіксовано.

Місце скидання стічних вод у річку Трубіж розроблено відповідно до проекту будівництва станції очищення стічних вод та погоджено із державними органами влади. Воно розташовано за межами заводу та населених пунктів.

На виробництві впроваджено довгостроковий план зі зменшення використання водних ресурсів. У 2017 році ми використали води на 18% менше порівняно з 2010-м та на 36% менше порівняно з 2004-м.