Вплив на місцеву економіку

   

Внесок до Цілей сталого розвитку ООН: Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку – Завдання 17.1.

   

Зважаючи на тривалу присутність компанії на ринку України, економічний вплив від нашої діяльності не можна недооцінювати. У 2017 році компанія сплатила понад 245 млн грн податків на користь держави.

Найсуттєвішу частку серед платежів, сплачених у 2017 році на користь держави, становить податок на додану вартість, податок на дохід фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, що є обов’язковим платежем загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Усі відрахування здійснюються вчасно та в порядку, передбаченому чинним законодавством та регуляторними актами.

   245 млн.

податків сплачено
у 2017-му

Інші СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
впливи

На прикладі дослідження за результатами діяльності
Системи Компаній Кока-Кола у 2015 році.

Система Компаній Кока-Кола робить свій внесок в економічний успіх України, у розвиток громад, підтримує явища і тенденції, які служать загальному благу. Який цей внесок сьогодні? Як його виміряти? Кока-Кола та GfK Ukraine провели масштабне дослідження за результатами діяльності Система Компаній Кока-Кола у 2015 році, яке дало відповіді на ці запитання.

Завданням дослідження було проаналізувати роль Система Компаній Кока-Кола в економіці України та дати кількісну оцінку економічного впливу в 2015 році.

Кока-Кола є стабільним інвестором в українську економіку від 1992 року.

На кінець 2015-го загальний обсяг інвестицій Кока-Кола в Україну сягнув 490 млн дол. Ця сума становить 1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну станом на кінець 2015 року.

Кока‑Кола є важливим гравцем харчової галузі України

Інвестиції Кока-Кола у місцеве виробництво сприяли становленню харчової галузі в Україні та розвитку таких позитивних тенденцій протягом останніх 15 років:
• Зменшення імпорту споживчих товарів: у 2015 році частка вироблених в Україні безалкогольних напоїв у роздрібному товарообігу становила 93% (за даними Державної служби статистики).

• Розвиток галузей, суміжних з харчовою, зокрема сільського господарства, гуртової та  роздрібної торгівлі, транспорту, виробництва пакувальних матеріалів.
• Поширення стандартів безпечного, дружнього до навколишнього середовища та ресурсоощадного виробництва у харчовій галузі.
• Створення легальних та захищених робочих місць.

Загальний економічний вплив Кока‑Кола в Україні становить 4,9 млрд грн у 2015 році, що відповідає 0,25% ВВП.

Розмір загального економічного впливу Кока-Кола у 2015 році приблизно дорівнює плановому бюджету міста Одеси (4,6 млрд грн) або бюджету міста Дніпро (5,3 млрд грн).

Одна гривня доданої вартості Система Компаній Кока-Кола створює майже 12 додаткових гривень в економіці України.

Цей результат засвідчує, що Система Компаній Кока-Кола глибоко інтегрована в економіку України, співпрацює з великою кількістю місцевих постачальників та торговельних точок, які входять до галузей з високою часткою доданої вартості.

 

Одному робочому місцю Система
Компаній Кока-Кола відповідає 17
робочих місць в економіці
, що пов’язані
з  Кока-Кола прямим або опосередкованим
чином по всьому економічному ланцюгу.
12 із цих 17 робочих місць створені у компаніях,
що є прямими постачальниками, дистриб’юторами або торговельними точками, які реалізують продукцію Кока-Кола.