Взаємодія та залучення зацікавлених сторін

Наша бізнес-стратегія базується на фундаментальному принципі створення спільної цінності з усіма нашими зацікавленими сторонами. Це визначає спосіб ведення нашого бізнесу, впровадження всіх видів діяльності та розвитку наших відносин. 

Ми співпрацюємо з нашими зацікавленими сторонами для визначення суттєвих аспектів нашої діяльності. Наші зобов’язання щодо сталого розвитку базуються на зв’язку між суттєвими для нас аспектами та стратегічними пріоритетами.

Стейкхолдери та способи взаємодії з ними

Діяльність компанії є інтенсивною та різноманітною за напрямами, адже ми постійно співпрацюємо з багатьма зацікавленими сторонами. Наводимо основні групи ідентифікованих стейкхолдерів, залучених до різних типів діяльності компанії, в тому числі операційної. Варто зауважити, що всі зацікавлені сторони вкрай важливі для нас, і ми прагнемо і надалі покращувати взаємодію з ними та працюємо над досягненням максимально можливого їхнього залучення до діяльності компанії.

Під час визначення підходу щодо висвітлення суттєвого економічного, соціального впливу та впливу на довкілля, спричинених компанією, а також тих аспектів нашої діяльності, що можуть значно вплинути на оцінку зацікавлених сторін чи їхні рішення, ми скористалися підходом Групи  Coca-Cola HBC щодо визначення суттєвих аспектів. За основу узяли дванадцять суттєвих аспектів.

Для визначення необхідності висвітлення суттєвих аспектів, що не входять до цього переліку, ми провели відповідні заходи, зокрема, інтерв’ювали керівний персонал  компанії та спеціалістів. Ми з’ясували, що перелік суттєвих аспектів не  потребує розширення, оскільки  наявні відображають основні сфери інтересів зацікавлених сторін.

Ключові представники груп зацікавлених сторін, серед яких проводилося онлайн-опитування, мали змогу запропонувати суттєві теми для висвітлення у цьому Звіті.

Через те, що підготовка звітності відповідно до вимог Стандартів GRI щодо звітності зі сталого розвитку проводиться нами вперше, інформація за окремими елементами роз-криття може мати певні обмеження щодо повноти висвітлення. Такі недосконалості будуть виправлені у наступних звітах, для чого ми докладемо максимум зусиль.

СУТТЄВІ АСПЕКТИ

• Корпоративне управління, етика ведення бізнесу та антикорупційна діяльність
• Прямий та непрямий економічний вплив 
• Здоров’я та харчування
• Якість та цілісність продукції 
• Відповідальний маркетинг
• Викиди вуглецю та енергія
• Залучення громад та інвестиції у їхній розвиток 
• Упаковка, повторне використання та поводження з відходами
• Добробут та залучення співробітників 
• Сталі практики закупівель 
• Різноманіття та права людини
• Управління водними ресурсами

Для оцінювання значимості економічного та соціального впливу компанії, а також впливу на довкілля та важливості суттєвих аспектів безпосередньо для  зацікавлених сторін було проведено онлайн-опитування серед 51 ключових представників різних груп зацікавленихсторін, що репрезентують думку тієї чи іншої групи. також були проведені  інтерв’ю з персоналом компанії, що дозволило отримати додаткові дані |щодо важливості та критичності суттєвих аспектів.

Під час опитування представники зацікавлених сторін мали оцінити важливість та вплив усіх суттєвих для компанії аспектів. Результати опитування дозволили сформувати матрицю суттєвих аспектів.

Визначаючи межі висвітлення інформації щодо суттєвих аспектів,компанія звітує про вплив, який виникає саме під час функціонування бізнесу, а також про опосередкований вплив, над яким компанія здійснює фінансовий або операційний контроль.